ComboFix מדריך להסרת וירוסים ComboFix

א

ודות ComboFix

 

Combofix היא תוכנה חופשית (מסיר תוכנות הריגול שפותח על ידי Combofix, (Subs תוכנן לבצע סריקה לאיתור תוכנות זדוניות תוכנות ריגול ידועות, (SurfSideKick,QooLogic, ו Look2Me ),כמו גם כל שילוב אחר של יישומי ריגול שהוזכרו ולהסיר אותם.
ComboFix מאפשר הסרה ידנית של תוכנות ריגול ווירוסים.
 זהו כלי ניקוי יעיל מאוד בהשוואה לתוכנות להסרת תוכנות ריגול זדוניות אחרות .
לאחר ש Combofix סיים,ייווצר דיווח, ניתן להשתמש בדוח זה כדי לחפש ולהסיר זיהומים אשר לא מוסרים באופן אוטומטי.

המדריך המלא להפעלת ComboFix

השבת
 או סגור את כל הגנות בזמן אמת של אנטי ריגול, אנטי וירוס ואנטי תוכנות זדוניות , אשר עשויים להשפיע על ComboFix.
הורד (להורדה) את הגירסה הרשמית האחרונה של ComboFix מגה 2.8 ושמור אותה על גבי שולחן העבודה.
combo6
סגור את כל התוכניות הפועלות במחשב שלך.
לחץ לחיצה כפולה על ComboFix.exe על שולחן העבודה.


combo7
שים לב, כי ברגע שאתה מתחיל את ComboFix לא ללחוץ על חלון ה- ComboFix זה עלול לגרום לתקלה בתוכנית. למעשה, כאשר ComboFix פועל, אין לגעת בכלל במחשב. הסריקה יכולה לקחת זמן, אז אנא היה סבלני.
לאחר לחיצה כפולה על סמל, אתה יכול לראות מסך הדומה לזה בהמשך.
combo8

הודעת אזהרה זו הינה נורמלית מקוון שאין ל combofix חתימה דיגיטלית אין צורך להיבהל לחצו עלחצן ה- RUN.

כעת נראה את המסך הראשון של ComboFix המוצג להלן.
combo9

ComboFix מתכונן לפעול וכאשר יסיים יוצג המסך המראה את האתרים המורשים להורדת Combofix. במסך זה יש ללחוץ על כפתור OK ואת יוצג מסך ההצהרה, המוצג להלן.
combo10

Combofix ייצור נקודת שחזור מערכת וגיבוי קיבצי רישום של מערכת ההפעלה על בכדי ליצור אפשרות חזרה אחורה במידה ותיווצר בעיה כל שהיא לאחר הפעולה.
כמו שמוצג בתמונה הבאה.
combo11

אחר גיבוי הרישום של windows ינסה combofix לזהות אם יש לך Windows Recovery Console מותקן.אם כבר יש לך את זה מותקן, אתה יכול לדלג על הסעיף הזה ולהמשיך לקרוא. אחרת אתה תראה את ההודעה הבאה, כפי שמוצג להלן:
combo12 

ComboFix כעת להתחיל לסרוק את המחשב לאיתור זיהומיםידועים. הליך זה יכול לקחת קצת זמן, אז אנא היה סבלני.
combo13 

בזמן כתיבת שורות אלה יש בסך הכל 50 שלבים כפי שמוצג בתמונה. סכום השלבים יעלה ככל שעובר הזמן, כך שאם את כמות השלבים שונה כאשר אתם מפעילים את זה, בבקשה לא להיות מודאגים.
כאשר ComboFix מסיים, יופיע מסך שקובע כי הכנת הדו"ח יומן מתבצעת כמוצג להלן.
combo15


כאשר
 ComboFix סיים, התוכנית תסגר באופן אוטומטי.ואז יוצג קובץ היומן , כמוצג להלן.
combo14


הדפסה   דואל