הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

בתיבה שרת דואר נכנס (POP3), הקלד mail.bezeqint.net.
בתיבה שרת דואר יוצא (SMTP), הקלד out.bezeqint.net.
תחת פרטי כניסה, בצע את הפעולות הבאות:

תיבה שם משתמש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שלך, כולל

נטויז’ן 
שרת נכנס: mail.netvision.net.il
שרת יוצר: mailgw.netvision.net.il

ברק 013
שרת נכנס: mail.013.net.il  או mail.barak.net.il
שרת יוצא (אימות חובה): mail.013.net.il

קווי זהב 012
שרת נכנס: pop.012.net.il
שרת יוצא (אימות חובה): smtp.012.net.il

אינטרנט זהב Smile 015
שרת נכנס: in.inter.net.il
שרת יוצא (אימות חובה): sout.inter.net.il

 

 gmail :
עבור גישה באמצעות POP, GMAIL תומך ספציפית ביישומים הבאים:
על מנת להגדיר את חשבון הדואר של GMAIL באווטלוק OUTLOOK יש להיכנס לחשבונכם ולהגדיר את זה שם כך:
היכנס לחשבון Gmail שלך.
בחלק העליון של כל דף ב-Gmail, לחץ על הגדרות.
בחלון הגדרות דואר, לחץ על העברה לנמענים ו-POP.
במקטע הורדת POP, בחר אפשר POP עבור כל הדואר או אפשר POP רק עבור דואר שיגיע מעתה והלאה.
לחץ על שמור שינויים.
ב-Outlook, בתפריט כלים, לחץ על חשבונות דואר אלקטרוני
. לחץ על הוסף חשבון דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
לחץ על POP3 ולאחר מכן לחץ על הבא.
תחת פרטי משתמש, בצע את הפעולות הבאות:
בתיבה השם שלך, הקלד את השם המלא שברצונך שיופיע בפני אנשים אחרים.
בתיבה דואר אלקטרוני, הקלד את שם המשתמש שלך לדואר אלקטרוני ולאחריו
‎@gmail.com.
תחת פרטי שרת, בצע את הפעולות הבאות:
בתיבה שרת דואר נכנס (POP3), הקלד pop.gmail.com.
בתיבה שרת דואר יוצא (SMTP), הקלד smtp.Gmail.com.
תחת פרטי כניסה, בצע את הפעולות הבאות:
תיבה שם משתמש, הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני המלאה שלך, כולל
‎@gmail.com.
בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה שלך.
בחר את תיבת הסימון זכור סיסמה.
לחץ על הגדרות נוספות.
בכרטיסיה כללי, תחת חשבון דואר, הקלד Gmail.
חץ על הכרטיסייה שרת יוצא ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות.
בחר השתמש באותן הגדרות כמו שרת דואר נכנס.
לחץ על הכרטיסייה מתקדם ולאחר מכן, תחת מספרי יציאות שרת הן עבור שרת נכנס (POP3) והן עבור שרת יוצא (SMTP), בחר את תיבות הסימון עבור שרת זה נדרש חיבור מוצפן (SSL).
שנה את מספר היציאה של שרת יוצא (SMTP) ל-465.
מספר היציאה של שרת נכנס (POP3) אמור להשתנות באופן אוטומטי ל-995 בעת הבחירה בתיבת הסימון עבור שרת זה נדרש חיבור מוצפן (SSL).
לחץ על אישור.
כדי לוודא שהחשבון פועל, לחץ על בדיקת הגדרות חשבון. אם חסר מידע או אם יש מידע שגוי, למשל הסיסמה, תתבקש לספק או לתקן את המידע. ודא שהמחשב מחובר לאינטרנט.
לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
 
תוכנות דואר אלקטרוני חינמיות

 Thunderbird – תוכנת דואר של חברת Mozilla.
 incrediMail – תוכנת דואר בעלת עיצובים יפים לדואר אלקטרוני, כולל מודיע פלאש בעת קבלת דואר חדש.